Binnen het HBO Offshore Network vind je een minor en een major programma.

“Het minor programma: Meer informatie en inschrijven via www.kiesopmaat.nl

Minor Offshore Engineering Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch

Het bijzondere aan deze Minor is dat alle vakken worden gegeven door medewerkers van 25 Offshore bedrijven. Ook alle projecten zijn actuele vraagstukken uit het offshore bedrijfsleven. Onderwerpen die in de vorm van praktijkcases de revue passeren zijn het ontwerpen, analyseren, simuleren, besturen en automatiseren van grote (offshore) installaties. Er wordt je een blik gegund in de wereld van grote constructies, zwaar offshore transport, hijsoperaties, windmolenplaatsing, positioneerregelsystemen en energietechniek. 

Minor Offshore & Constructions, Hogeschool Rotterdam

Deze minor houdt zich bezig met het analyseren en oplossen van innovatieve, uitdagende onderzoek- en ontwerpvraagstukken in de Offshore. Denk daarbij aan grote constructies, hijs- en hefwerktuigen, allerlei systemen en aandrijvingen. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met Offshore bedrijven in de regio Rotterdam. Je leert constructieve uitdagingen om te zetten in creatieve, innovatieve, duurzame en technisch haalbare oplossingen. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de offshore markt ben je vaak grensverleggend bezig.

Waterworld: The Energy Transition at Sea, Hogeschool Rotterdam

In de opleiding maak je o.a. een herontwerp van een offshore olie en gas platform op de Noordzee zodat deze geen fossiele brandstof produceert, maar de brandstof van de toekomst: Waterstof. Kernonderwerpen die in deze minor zijn: Offshore, Duurzaamheid, Energietransitie, Constructie, Hydrodynamica, Windenergie, Golfenergie, Waterstof. Er is een zeer hechte samenwerking  met het bedrijfsleven en praktijkgericht onderzoek. En vooral ook leuke excursies!

Minor Offshore Energy, NHL Stenden Leeuwarden

The minor is meant for students who are interested in the offshore energy transition from oil and gas to more low carbon energy, like wind energy , tidal energy etc. This also includes how to store the electrical energy from the windmills and the transition from electrical energy to hydrogen or syngas.   The students in this minor come from various (mainly technical) fields of study. You work together in multidisciplinary teams to the commands within the minor and to the final project. During (work-) lectures and the implementation of the projects you gain insight into the field of energy. Participants will gain practical knowledge through excursions and guest lectures from Companies and establishments involved in all aspects of energy supply.  The language of instruction in the minor is English.

Minor Windenergie, Hanzehogeschool Groningen

Tijdens deze minor leer je alles over verschillende specialismen in de onshore & offshore windindustrie. De komende jaren worden in deze snel groeiende industrie veel goed opgeleide medewerkers gevraagd. Zowel in de zware industrie als voor hightech systemen. Met deze minor op zak zorg jij dat je samen met collega’s van andere technische disciplines groene energie uit de wind op een efficiënte manier geoogst kan worden.

Minor Offshore Operations and Dredging, Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), Terschelling

Het zoeken naar fossiele brandstoffen is steeds meer verschoven van ondiep water naar diepwater. Tevens hebben de traditionele waterbouwbedrijven de afgelopen jaren hun werkzaamheden verschoven naar het uitvoeren van offshore projecten. Hierdoor wordt er veel in de offshore industrie geïnvesteerd en is de vraag naar goed opgeleid personeel sterk toegenomen. Deze minor heeft als doel om je voor te bereiden op functies aan boord van verschillende offshore- en baggervaartuigen. De minor is ontwikkeld in samenwerking met verschillende Nederlandse bedrijven uit de sector. Er is een keuze mogelijk tussen een nautische of technische variant. In beide staan modules op het gebied van projectmanagement en veiligheid op het programma. Bij de nautische variant komen belading, dynamic positioning, anchor handling, hydrografie en de stabiliteit van MODU’s en sleephoppervaartuigen aan de orde. De technische variant omvat gasturbines, hydrauliek, hoogspanning, elektrische aandrijvingen, environment and technology en baggersystemen.

Minor Offshore Renewable Energy, HZ University of Applied Sciences Vlissingen

Wil je een bijdrage leveren aan de energietransitie en een beter milieu? De nieuwe minor Offshore Renewable Energy richt zich op alle natuurlijke energie bronnen op zee zoals wind, stroming, getijden en golven. De minor omvat; techniek, logistiek, installatie en service. De colleges worden gegeven door bedrijven uit de Renewable Offshore industrie. In de minor voer je ook een project of onderzoek in de offshore sector uit. De minor wordt gegeven door Hogeschool Zeeland, dus dicht bij de nieuw te bouwen offshore windturbine parken. Er worden vele nieuwe banen voor de sector verwacht. Mooie kansen dus voor minor studenten die aan deze opleiding deelnemen. Geschikt voor studenten van opleiding: WTB, Engineering, Civiele Techniek, Water Management, Logistics Engineering, Maritiem Officier, Service Management of aanverwante opleidingen.
Goedkope studenten kamers voor de minor periode kunnen geregeld worden.
.

Minor Wind Energy, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sinds 2010 wordt in Arnhem de minor Wind Energy Project Management gegeven. Deze minor is destijds opgezet samen met het windenergie-consultancy bedrijf Outsmart te Velp. De minor onderscheidt zich door een focus op de projectplanning van offshore windenergie parken waarbij de afgelopen jaren de tenders voor de windparken Borsele I & II, Borsele III  & IV en Hollandse Kust – Zuid – kavels I & II als uitgangspunt hebben gediend. De minor wordt ook sinds de aanvang in het Engels gegeven waarbij typisch één derde tot de helft van de studenten als uitwisselingsstudent deelneemt. Naast het samenkomen van verschillende disciplines is bijzonder aan de minor, het grote aantal excursies en gastcolleges. De minor heeft een verbredend karakter. Daardoor is deze toegankelijk is voor studenten met verschillende achtergronden. Samen vormen zij projectteams waarin zij zich kunnen specialiseren op verschillende aspecten van de ontwikkeling van een offshore windpark..

“Het major programma: Meer informatie en inschrijven via de hogescholen

Major Petrochemie & Offshore, NHL Stenden Leeuwarden

The minor is meant for students who are interested in the offshore energy transition from oil and gas to more low carbon energy, like wind energy , tidal energy etc. This also includes how to store the electrical energy from windmills and the transition from electrical energy to hydrogen or syngas.   The students in this minor come from various (mainly technical) fields of study. You work together in multidisciplinary teams to the commands within the minor and to the final project. During (work-) lectures and the implementation of the projects you gain insight into the field of energy. Focus will be on safety.. Safety is a  major issue when working in the Oil and Gas industry. Each week starts with a Safety moment  and safety is incorporated throughout the Minor. Participants will gain practical knowledge through excursions and guest lectures from Companies and establishments involved in all aspects of the exploration and exploitation of oil and gas.  The language of instruction in the minor is English (or Dutch, in case all participants are Dutch).
Meer informatie

Major Maritiem officier, Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), Terschelling

De zeevaartschool op Terschelling bestaat al meer dan 135 jaar. Maritiem Officier is een combinatie van de opleidingen voor stuurman en werktuigkundige. Je kunt dus in beide disciplines gaan varen, maar je kunt je tijdens de opleiding specialiseren in het vakgebied wat je voorkeur heeft. Met name voor de MBO-doorstroom is het ook mogelijk om meteen al te kiezen voor de nautische of technische kant. Meer informatie

Major Ocean Technology, Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)

Sinds 2002 is deze opleiding ondergebracht bij het MIWB op Terschelling. Havens aanleggen olieplatforms bouwen of pijpleidingen aanleggen op de bodem van de oceaan. Geen van deze projecten kan van start gaan zonder de metingen van een hydrograaf. Ocean Technology leid je op tot hydrographic surveyor. Dit houdt in dat je hydrografische metingen verricht en de waterbodem in kaart brengt. Meer informatie

Major Maritieme Techniek/Scheepsbouwkunde, NHL Stenden Leeuwarden

Wanneer je kleine bootjes of grote schepen ziet varen dan klopt alles: de vorm, de drijfkracht, de afmetingen, de kleur en het materiaal. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voordat een schip het water in gaat, is er al een heel proces aan voorafgegaan. Van een grove schets werk je steeds gedetailleerder naar het bestek, het definitieve plan van waaruit een schip wordt gebouwd. Je leert hier alles over tijdens de opleiding Maritieme Techniek/Scheepsbouwkunde
Meer informatie