1

Offshore heeft alles te maken met de energietransitie. Het is de overgang van steenkool, olie en gas naar duurzame energie.

Het is de grootste technische en maatschappelijke uitdaging sinds de industriële revolutie!

 

Windenergie

Op dit moment zijn de belangrijkste bronnen voor duurzame energie zonne- en windenergie. De Noordzee was tot nu toe een heel belangrijke bron voor olie en gas. Maar deze zelfde zee is ook bijzonder geschikt voor windenergie. Het is mogelijk er windparken aan te leggen die qua energieprijs kunnen concurreren met olie en gas. De Noordzee is tamelijk ondiep en met een zanderige bodem. Uniek in de wereld en ideaal voor het plaatsen van windturbines. De komende jaren moeten er 60 keer zo veel windturbines geplaats worden dan er op dit moment op zee staan

Innovaties nodig

Om de energietransitie tot een succes te maken, moet er nog veel geïnnoveerd worden, zoals verbeterde technieken, ontwerp- en bouwprocessen, en werkmethoden. Er moet ook gekeken worden naar andere vormen van energieopwekking op zee zoals golfenergie, getijden energie. En ook de opslag van al die elektrische energie is nog een hele uitdaging. Meteen de elektriciteit op zee omzetten in waterstof of methaan en de energie per pijpleiding aan land brengen in plaats van via een kabel? Opslag in de vorm van ammoniak?

Werk over de hele wereld

Nog heel veel uitdagingen dus in de offshore wereld! De Nederlandse Offshore bedrijven zijn wereldwijd toonaangevend. Waar ook ter wereld, de Nederlandse offshore bedrijven zijn erbij betrokken. Ze hebben kennis, ervaring en gebruiken de laatste technologie en bovenal: Ze hebben het grootste materieel ter wereld. De grootste pijpenleggers, kraanschepen, schepen en platforms voor het plaatsen van windturbines, baggerschepen, enz. vind je bij de Nederlandse bedrijven. Allemaal bedrijven van wereldklasse. 

Boeiend en uitdagend werk voor ervaren technici maar zeker ook voor heel veel jonge technici met frisse ideeën. Niet alleen in Europa, maar over de hele wereld is heel veel werk te doen.

 

Dit is je kans: Ga over de hele wereld spannend en uitdagend werk doen en lever je bijdrage aan een betere wereld.

 

De vraag naar medewerkers op hbo-niveau blijft groot. Het aantal vacatures overtreft het aanbod.

Een internationale werkomgeving zonder grenzen